18 x 23

Att leva... 19 x 24 cm

Bliv en liten stråle....19x24cm

Fattig är inte den....21x 27 cm

Lycka är att tycka om.....

Må ditt hem små tomtar.....

Man ska inte sörja...

Nostalgi 19 x 24 cm

Ovan molnen finns.....

Skogen....en inre ro