Fåglar

Dörrstopp med snidad Gärdsmyg

Hackspetten har gått in i väggen :)

Handsnidad skål i trä med snidad ödla

Snidad Talgoxe