Second hand

Krok med roligt hästmotiv 1

Krok med roligt hästmotiv 2

Lisa Larsson Bulldog

Royal Copenhagen , man med slägga

Royal Copenhagen figurin, snickare

Askfat Stig Lindberg

Lisa Larsson Björn Skansen

Lisa Larsson Järv