Änglar, figurer och tomtar

Figurin New Life

Hängare ängel "Hängel"

Rumpnisse "Anus Nilsius"

Skyddsängeln Ängla

Vättvilling liten

Vättvilling stor