Till studenten

Ängel på hjärta

Student med valfritt namn

Sverre , studentlarv

Tavla 19x24 cm Morgondagen...