Till studenten

Ängel på hjärta till födelsedagen/dopet/studenten mm

Studentpojke med valfritt namn (Hon slut)

Sverre , studentlarv

Tavla 19x24 cm Morgondagen...