Handsnidat

Lönnlöv handsnidat

Äppelskrutt

Äpple

Ax

Citron

Dörrstopp med snidad Gärdsmyg

Dörrstopp med snidad groda

Dörrstopp med snidad mus

Ektavla ekollon

Griffeltavla Äpple

Griffeltavla med snidad vimpel

Hackspetten har gått in i väggen :)

Handsnidad flugsvamp, tavla

Handsnidad sopp , på gammalt trä

Handsnidad sopp , på gammalt trä m lav

Handsnidad sopp , tavla