Handsnidat

Slinga, två löv

Snidad Blåmes

Snidad koltrast

Snidad Talgoxe

Vättvilling liten

Vättvilling stor

Vitsippa