Handsnidat

Snidad Blåmes

Snidad koltrast

Snidad Talgoxe

Tavla med handsnidad kantarell

Tulpan, konstverk

Vättvilling liten

Vättvilling stor

Vitsippa