Tavlor

Skogen ett paradis....

Skogen....en inre ro

Sluta aldrig hoppas...

Sol ute,sol inne....

Stanna upp.......hösten

Störst av allt.....

Tack för att du finns

Tavla 19x24 cm Morgondagen...

Tavla retro, modell

Till min lilla skrutt

Tvätta dig om hand och nos.....

Livet är inte de dagar.....

Var ödmjuk inför livet.....

Varje morgon.....

Vet du vad..